2024/03/28

قسمت ٣ | تَب، سنگ و مرگ | گفت‌وگو با دکتر عبدالرضا ممتازان

— سومین قسمت از پادکست کد٩٩ به گفت‌وگو با دکتر عبدالرضا ممتازان، اورولوژیست، متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی و معاون بیمارستان هاجر تهران […]
2024/02/12

قسمت ٢ | از آمریکا تا اهواز | بخش دوم گفت‌وگو با دکتر امیر زمانی

— گفت‌وگو با دکتر امیر زمانی در قسمت اول نیمه تمام ماند و ادامه صحبت به قسمت دوم کشید. خاطرات امیر زمانی در نخستین قسمت از […]
2024/01/06

قسمت ١ | جنون استرس | بخش اول گفت‌وگو با دکتر امیر زمانی

— نخستین قسمت از پادکست کد٩٩ به گفت‌وگو با دکتر امیر زمانی متخصص اطفال و رییس بخش اطفال بیمارستان کسری اختصاص دارد. در این قسمت که […]