2024/01/05

یادداشت | قصه یک آغاز پرماجرا

قبل از اینکه بگم کد٩٩ از کجا اومده، باید خودش رو تعریف کنم. کد٩٩ یک اعلان قرار دادی و البته بین‌المللی در بیمارستان‌ها و مراکز درمان […]