قسمت ٣ | تَب، سنگ و مرگ | گفت‌وگو با دکتر عبدالرضا ممتازان