قسمت ٢ | از آمریکا تا اهواز | بخش دوم گفت‌وگو با دکتر امیر زمانی